Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás s.r.o.


Idź do spisu treści

Právne služby


Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás s.r.o. poskytuje svojim klientom právne služby vo všetkých oblastiach práva. Zdrojom osobitných odborných skúseností sú nasledovné právne oblasti:

- Obchodné právo
- Občianske právo
- Právo duševného vlastníctva
- Právo informačných technológií a e-komunikácií
- Právo verejného obstarávania
- Správne právo
- Pracovné právo

V rámci poskytovania kompletných právnych služieb, Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás s.r.o. vykonáva pre svojich klientov najmä nasledovné činnosti:

- spracovanie zmlúv, dohôd, podaní, návrhov, žalôb a iných právnych dokumentov a podkladov
;
- zastupovanie klientov vo vzťahu k tretím osobám, vrátane účasti na rokovaniach, ústnej a písomnej komunikácie;
- zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj inými subjektmi;
- spracovanie právnych analýz, rozborov a vyjadrení;
- poskytovanie právneho poradenstva a kozultácií;
- zabezpečovanie všetkých právnych činností súvisiacich s realizáciou fúzií a akvizícií;
- vypracovávanie komplexných právno-ekonomických štúdií transakcií;
- vypracovanie právnej dokumentácie potrebnej pre založenie obchodnej spoločnosti resp. vykonanie zmien v obchodnej spoločnosti;
- vykonávanie právnych auditov spoločností, ktorých predmetom je celková právna previerka stavu spoločnosti, vyhodnocovanie auditov a vypracovávanie odporúčaní za účelom odstránenia zistených nedostatkov;
- zabezpečenie iných činností, ktoré súvisia s vyššie uvedenými službami a poradenstvom.
copyright 2011 Advokátska kancelária JUDr. Daniel Juhás s.r.o.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego